PODPORUJEME

MESTSKÚ MOBILITu

INAT s.r.o.

Našou vášňou
je podpora udržateľnej
mestskej mobility a zlepšenie kvality života v mestách.

V roku 2006 sme začali ako spoločnosť zaoberajúca sa priemyselnou automatizáciou a strojárskou výrobou a odvtedy sa neustále rozvíjame.
Dnes sa venujeme aj výrobe mestského mobiliáru, ktorý zahŕňa stojany na bicykle, prístrešky, lavičky, odpadkové koše a iné..
Zamestnanci, ktorí prichádzajú do práce na bicykli, sú odmeňovaní, čím podporujeme zdravý životný štýl a ekologické hodnoty.
Spoločne meníme mestá na lepšie a zelenšie miesta.